งานแถลงข่าว The Last FaTFEST

งานแถลงข่าว , The Last FaTFEST