อยากเล่นเป็น VJ : อารีฟ รัฐกรณ์ รื่นพิทักษ์

อารีฟ รัฐกรณ์ รื่นพิทักษ์ , รามคำแหง , เคยเดินแบบ , อยากเล่นเป็น VJ