อยากเล่นเป็น VJ : ปีใหม่ ณภาพร เพรชรบูรณ์

เพิ่งเรียนจบจาก รามคำแหง

อยากเล่นเป็น VJ , ปีใหม่ ณภาพร เพรชรบูรณ์