อยากเล่นเป็น VJ : อุ๋ม ฉัฐกาญจน์ อาจสาลี

จบ ป.ตรี วิศวะฯ สิ่งทอ เทคโน ฯ ราชมงคล เรียน ป. โท วิศวะ ฯ สิ่งแวดล้อม ม.มหิดล / ผู้ประกาศ ETV

อยากเล่นเป็น VJ , อุ๋ม ฉัฐกาญจน์ อาจสาลี