อยากเล่นเป็น VJ : โอม คณิน พันธุเวช

ปี 4 วิศวะฯ ลาดกระบัง

อยากเล่นเป็น VJ , โอม คณิน พันธุเวช