อยากเล่นเป็น VJ : แพรว สุคนธา การพงค์สี

จบ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

อยากเล่นเป็น VJ , แพรว สุคนธา การพงค์สี