อยากเล่นเป็น VJ : บาส นันทวัฒน์ ศักยะธนาสิทธิ์

จบ ป.ตรี นิเทศ จันทรเกษม / นักแสดง เดอะกิ๊ก

อยากเล่นเป็น VJ , บาส นันทวัฒน์ ศักยะธนาสิทธิ์