อยากเล่นเป็น VJ : เสก จักรพันธ์ คุ้มคล้ำ

ปี 4 สวนดุสิต / DJ Centerpoint / MC

อยากเล่นเป็น VJ , เสก จักรพันธ์ คุ้มคล้ำ