อยากเล่นเป็น VJ : แพง ชลลดา พงศ์พัฒนานุกุล

มหาลัยศิลปากร ปี3 คณะอักษรศาสตร์

อยากเล่นเป็น VJ , แพง ชลลดา พงศ์พัฒนานุกุล