อยากเล่นเป็น VJ : แอนนา ประภัสสร ขจรศักดิ์ว่องไว

ปี 1 บริหาร เอกบัญชี ม.รามคำแหง

อยากเล่นเป็น VJ , แอนนา ประภัสสร ขจรศักดิ์ว่องไว