อยากเล่นเป็น VJ : จอม ปณต กัลยาณฟคุณากร

ปี 3 เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง

จอม ปณต กัลยาณฟคุณากร , อยากเล่นเป็น VJ