อยากเล่นเป็น VJ : เก็ต ธนะชัย กุลสมบูรณ์สินธ์

ปี 1 Management Technology  สถาบันเทคโนฯ สิรินธร ม.ธรรมศาสตร์

เก็ต ธนะชัย กุลสมบูรณ์สินธ์ , อยากเล่นเป็น VJ