อยากเล่นเป็น VJ : เบญ เบญจรัตน์ เนตรนุช

ปี 2 บัญชี ม.ธรรมศาสตร์

เบญ เบญจรัตน์ เนตรนุช , อยากเล่นเป็น VJ