รายการ 69 : ทำไมความต้องการลดลง

รายการ 69 , ทำไมความต้องการลดลง