Everyday Play2You : INDIGO - ยังคง

"หมดทั้งชีวิตก็มีเพียงเธอ
ความรักที่ฉันให้ไป หมดทั้งใจ
จะเป็นอย่างนั้นเสมอไป
ไม่เคยลืมภาพนั้นที่สองเราเคยมีกัน
จะจดจำไม่เคยเปลี่ยนไป
ว่าเรารักกันแค่ไหน"

INDIGO