Everyday Play2You : chickenwing - คิดถึงกันให้มอง

"ถ้าคิดถึงกันให้มองฟ้า ให้รู้ว่าตอนนี้ฉันก็มองฟ้าเหมือนๆกัน 
อยู่เคียงข้างกันใต้ทองฟ้าเดียวกัน ไม่มีสิ่งใดขวางกันในยามที่เราคิดถึงกัน"

"คิดถึงกันให้มอง" เพลงจังหวะสนุกๆจาก "chickenwing"

พบกับ "Everyday Play2You" กับ  "chickenwing" ที่จะมาบรรเลงเพลงให้ฟังกันแบบ สดๆ ในทุกๆวันครับผม ^^ 

chickenwing, StayYoungMusic