You2Play Exclusive : LUSTERentertainment แสงธรรมของปวงประชา

เพลง - แสงธรรมของปวงประชา
รวมศิลปิน
 - LUSTER Entertainment Feat. เสก โลโซ & น้องกวาง

เนื้อร้อง - ศุภวัฒน์ เพ็ชรบุรี, ธนกร ศรีไทย
ทำนอง - ศุภวัฒน์ เพ็ชรบุรี
เรียบเรียง - ศุภวัฒน์ เพ็ชรบุรี, วิกรม สุริยะชัย

เนื้อเพลง

เป็นดั่งหัวใจของไทยทั้งผอง
เป็นดังแสงไฟส่อง ให้มีแผ่นดินที่สวยงาม
ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม พระองค์ทรงไถ่ถามสุขทุกข์ของปวงประชา

กี่หมื่นล้านคำที่พ่อสั่งสอน
เป็นดังแสงธรรมส่อง ที่คอยนำทางลูกเรื่อยมา
จากดินทั่วพื้นสุธา กลายเป็นสิ่งล้ำค่า รวมเป็นแผ่นดินไทย

*พ่อหลวง พระของปวงประชา 
พระองค์ทรงเมตตา มอบความรักที่ยิ่งใหญ่
ลูกขอตามรอยพระบาท ดังคำที่พ่อสอนไว้
ถวายชีวิตจิตใจ ด้วยความภักดี

เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนพ่อไม่เคยท้อ
ขอแค่ลูกเป็นสุข อาบเหงื่อต่างน้ำพ่อสู้ทน
คอย..เฝ้าห่วงใยชิดใกล้ ลูกภูมิใจแค่ไหน ที่เกิดบนแผ่นดินนี้
( ซ้ำ * , * )You2Play Exclusive, LUSTERentertainment, แสงธรรมของปวงประชา