Everyday Play2You : ชาติ สุชาติ แค่ไหน แค่นั้น

"Everyday Play2You"

จะพาศิลปินคนโปรดของคุณมาเปลี่ยนคืนวันธรรมดาให้เป็นคืนพิเศษ 
เดินทางมาถึงกลางสัปดาห์กันแล้ว วันนี้หนุ่มเซอร์เดินทางมาพร้อมกับเพลง "แค่ไหน แค่นั้น"

Everyday Play2You, ชาติ สุชาติ, แค่ไหน แค่นั้น