MV Loop

“Loop” เพลงช้าที่เผยอารมณ์หม่นของทาบัสโก้ ที่เขียนขึ้นมาแทนใจทุกๆ คนที่ติดอยู่ในความทรมาน และความเศร้าโศกเสียใจ วงเวียนของความเจ็บปวด ที่ค่อยๆเปลี่ยนผ่าน เป็นชั่วโมง เป็นวัน เป็นเดือน และเป็นปีนั้น เป็นเหมือนวงจรชีวิตที่สุดแสนจะทรมานไม่มี­วันจบ

Loop, Tabasco