mv ผิดที่ฉันเอง

 “ผิดที่ฉันเอง” พูดถึง การสูญเสียความรักไป เพราะไม่ได้พูดคำว่ารัก เพียงคำเดียว โดยเนื้อหาใน Music VDO ได้ “นิว ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต” และ “มามุ มาเอดะ” นางเอกคนญี่ปุ่น มาถ่ายทอดเรื่องราว ความรักของคน 2 คนมีให้กัน แต่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกล้าจะพูดความรู้ส­ึกที่แท้จริงออกไป จนมาถึงวันนึ่งที่ต่างฝ่ายต้องจากกัน และเป็นการจากกันที่ไม่มีทางได้เจอกันอีก

กันอชิ, ผิดที่ฉันเอง