ยินดีที่ได้พบเธอ - Stoondio live in From Local To Asia Vol.1

stoondio, ยินดีที่ได้พบเธอ