Spot ดาราล้อกันเล่น "จอย ชลธิชา"

       Spot ดาราล้อกันเล่น "จอย ชลธิชา" 
 
รายการ "ดาราล้อกันเล่น"
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.00-20.45 น.
 Rerun 1 : Tue 07.00 - 07.45
  Rerun 2 : Thu 17.00 - 17.45
  Rerun 3 : Sat 12.00 - 12.45
 
ทาง You2Play TV "ยูทูเพลย์ ทีวี" ช่องไลฟ์สไตล์ บันเทิง และดนตรี ของคนรุ่นใหม่ สามารถรับชมได้ทาง http://www.you2play.com/live 
 

ดาราล้อกันเล่น, จอย ชลธิชา, ช่อง8