MV เธอของฉัน

       ได้แรงบันดาลใจมาจากคนที่เรากาลังรู้สึกรักอยู่ในช่วงขณะนั้น ถ้าไม่มีคนๆนั้น เพลงนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย “เธอของฉัน” เป็นอีกเพลงหนึ่งที่สื่อมุมมองความรักในเชิงบวก เพื่ออยากให้คนฟังได้รับรู้ว่าความรักที่ดียังมีอยู่จริง และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน อยู่ที่ว่าเราจะเจอความรักดีๆตอนไหน และถ้าเจอกับมันแล้ว ก็จงรักษามันไว้ให้นานและดูแลความรักให้ดีที่สุด

เธอของฉัน , PeePoz