เกษมสมัย วงศ์ชยาศิลป์ at Keep On The Grass Folk Music Festival 3

Keep On The Grass Folk Music Festival 3, Keep On The Grass, เกษมสมัย วงศ์ชยาศิลป์