MV HEART OUT (ใจมันร้อง)

      "The Messenger" กลับมาพร้อม single ที่ 2 ของวง ด้วยความชัดเจน หนักแน่นและรสชาติที่เข้มข้นขึ้น ในแนวทางดนตรีของตัววงเอง ที่กระหายความดุเดือดใน rock music ลุ่มหลงเสน่ห์การสร้าง sound design ใน electronic music ผ่าน synth ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการทดลอง กับเครื่องดนตรีทั้งหมดที่เขามี ผนวกกับการสื่อสารอย่างจริงจังในตลอดกระบว­นการทำงานของตัววง และให้คำจำกัดความในแนวเพลงของตัวเองสั้นๆ­ว่า "synth rock"ด้วยความมุ่งมั่นและความตั่งใจในการทำงาน ให้สิ่งที่วงอยากจะสื่อสารออกไปเป็นอย่างท­ี่ตั่งใจ ทางวงได้ลงมือ produce ผลงานนี้ด้วยตัวเองทุกกระบวนการทำงาน และได้ลงมือ mix และ mastering กันเอง ในส่วนของความหมายเพลงและเนื้อหาเพลง ได้รับเกียรติจาก คุณ โช โชตินันท์ ธีรธรรมารักษ์ นักร้องและนักแต่งเพลงจากวงเราระบาย มาช่วยดูแลในด้านเนื้อหาของเพลง ให้ด้านความหมายและการใช้ภาษาเข้มข้นขึ้น และได้พร้อมส่งต่อผลงานให้คนฟังพิสูจน์ควา­มสดใหม่ เข้มข้น ด้วยตัวเอง และแน่นอนว่าพวกเขายังไม่หยุดเดินทางเพียง­เท่านี้ โปรดติดตามผลงานการสื่อสารชิ้นนี้ให้ดี

HEART OUT , ใจมันร้อง , THE MESSENGER