อยากรู้เสมอมา(ft.Greasy Cafe) - Tattoo Colour at Smallroom 2014 "ความสุขมันต้องมี ดนตรีมันต้องมา"

Smallroom 2014, Tattoo Colour, อยากรู้เสมอมา