คืนสุดท้ายของแสงไฟ - ABUSE THE YOUTH live at MIOR : Rock Battle !!

คืนสุดท้ายของแสงไฟ, คืนสุดท้ายของแสงไฟ ABUSE THE YOUTH, ABUSE THE YOUTH, MIOR