MV สิ่งที่มันกำลังเกิด (Ost.อันโกะ กลรักสตรอว์เบอร์รี่)

สิ่งที่มันกำลังเกิด , อันโกะ กลรักสตรอว์เบอร์รี่ , เอ๊ะ จิรากร