โอมจงเงย (Cover Stamp) จากวง RooM18

แฟนเพจวง Room18+
www.facebook.com/room18plus


โอมจงเงย , RooM18 , สแตมป์ , stamp