ย้ำ : Sqweez Animal Faet. ออน ละอองฟอง

ออน ละอองฟอง ร่วมร้องเพลงกับ Sqweez Animal  เพลง ย้ำ ในคอนเสิร์ต Sqweez Animal Let's Glow Party

ย้ำ , ย้ำ สิงห์ Sqweez Animal , Sqweez Animal , ย้ำ สิงห์ Sqweez Animal Faet. ออน ละอองฟอง