MV นิทานแผ่นดิน

MV นิทานแผ่นดิน
ผลโหวต 0.00 จาก 0 คน

ศิลปิน : รวมศิลปินนิทานแผ่นดิน  รวมศิลปินนิทานแผ่นดิน  รวมศิลปินนิทานแผ่นดิน  รวมศิลปินนิทานแผ่นดิน  รวมศิลปินนิทานแผ่นดิน 

อัลบั้ม : นิทานแผ่นดิน  นิทานแผ่นดิน  นิทานแผ่นดิน  นิทานแผ่นดิน  นิทานแผ่นดิน 

        โครงการนิทานแผ่นดินเป็นโครงการภาพยนตร์ประกอบเพลงประพันธ์โดยคุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา บอกเล่าถึงความผูกพันของคนไทยที่มีต่อพระเจ้าแผ่นดินนับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน ร่วมสนับสนุนโดยมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดและ 9 องค์การพันธมิตร และที่จังหวัดสุโขทัยโดยความร่วมมือของ อพท. หรือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์งานนิเวศศิลปด้วยการใช้หุ่นไล่กานับพันตัว สร้างเป็นรูปหน้าองค์พระขนาดใหญ่ในทุ่งนา 


เนื้อเพลง MV นิทานแผ่นดิน

ศิลปิน  ยืนยง โอภากุล และ พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง
พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา


เกรียงไกร กุศลจริยากุล: Recording Engineer

โสฬส ปุณกะบุตร : Mixed Engineer
บรรเลงโดย วงดนตรี "อุษาอัสลิ" ประกอบด้วย..

- พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ฯ : ซึง
- อานันท์ นาคคง : ปี่เต้า, ซอ, ฆ้อง
- กุลวัฒน์ พรหมสถิตย์ : Bass
- สันต์ชัย กุศลพิศาลสุทธ์ : Drums
- ธานินทร์ วิเศษธนากร : Keyboards
- กวีวุฒิ วุฒิวิภู : Keyboards
- วินัย ไตรนทีภักดี: Guitars
- ธนะสิทธิ์ พันธุพงษ์ไทย: ขลุ่ย
- ณัฐวุฒิ ลี้กุล: Percussions
- ธีรพล พงษ์เจริญ: ระนาด
- พิมพ์ลักษณ์ เวสสวัสดิ์, กรกมล พรชัยทิพย์รัตน์: Soprano Vocal
- ศุภิสรา แป้นไม้: Alto Vocal

 

ครั้งโบราณเนิ่นนานแสนนาน
บนดินแดนแคว้นไทกว้างไกลสุดสายตา
แผ่นดินทองแห่งบูรพา
ร้อยชนเผ่าเกี่ยวดองผองคน
ถือกำเนิดอยู่รวมร่วมปน
มีบ้านเมืองน้ำนาข้าวปลามากล้น
สางก่อฟ้าก่อแสงเฮืองเมืองเบื้องบน
ผีก่อบ้านป่าผาภูคลองท้องธาร
ผู้แก่จ้าวปู่รู้ฮีตคองคล่องงาน
แม่ใหญ่หมอพ่อกว่านปกบ้านกุมเฮือน

บ้านเมืองแปงเป็นแดนแคว้นคาม
เป็นอาณานคราเฟื่องฟูคู่ค้ามาเยือน
อู่อุดมต่อปีต่อเดือน
หลายไพรีเริ่มบุกรุกราน
ขุนพลพลีชีพตนต้านทาน
คุมคุ้มภัยไพร่พลลูกเมืองสุขสันต์
ขุนปกแคว้นโดยธรรมนำคนกล่าวขาน
ขัณฑ์เขตแขวงกว้างไกลรวมใจพารา
ไทเทอดไว้พ่อขุนดังธรรมราชา
พระคือฟ้ามาเกิด คือพระเจ้าแผ่นดิน

ร้อยพันปีผ่านมีทั้งดีแลร้าย
กี่สมัยบ้านเมืองก็ยังตั้งอยู่
มหาราชากี่องค์ที่ทรงอุ้มชู
เป็นนิทานตำนานมาสู่
ดินแดนไทแห่งนี้ที่ยังร่มเย็น

รัตนะโกศกสองร้อยปี
ไทยบุรีนี้เรืองเฟื่องฟูสู่ยุคใหม่
เปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตย
แต่ฟ้าดินยังคงเวทนา
ประทานพระราชาผู้ทรงเมตตา
อุทิศกายและใจเพื่อปวงประชา
พ่ออยู่หัวผู้วางตนอยู่เคียงดิน
ทุกลมหายใจคือคนไทยทุกคน
ร่วมสุขทุกข์และภัยไม่ลืมมวลชน
พระคือฟ้ามาโปรด คือพลังแผ่นดิน

 


คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง :
พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ควบคุมการผลิตโดย วีระ วัฒนะจันทรกุล
ร้องสนับสนุน โดย

- ลานนา คัมมินส์
- ปภาวริญจ์ กำจรเกียรติสกุล (เอิง AF8)
- มณีรัตน์ รัตนัง (อ้อม รัตนัง)

เครื่องดนตรีพื้นเมืองลานนา : ภานุทัต อภิชนาธง
Piano & Keyboards : อนิรุทธ์ ว่องชิงชัย, วีระ วัฒนะจันทรกุล
Nylon Guitar : ธนภูมิ ชัยนวล
Acoustic Guitar : วีระ วัฒนะจันทรกุล
A.Bass : กานต์ เศรษฐกร (Harmonica Sunrise)
Recording Engineer : ณัฐพล ตรีอินทอง @ Yin Yang Studio Chiangmai
Mixed Engineer : เกรียงไกร กุศลจริยากูล @ Butterfly Studio

ครั้งโบราณเนิ่นนานแสนนาน
บนดินแดนแคว้นไทกว้างไกลสุดสายตา
แผ่นดินทองแห่งบูรพา
ร้อยชนเผ่าเกี่ยวดองผองคน
ถือกำเนิดอยู่รวมร่วมปน
มีบ้านเมืองน้ำนาข้าวปลามากล้น
สางก่อฟ้าก่อแสงเฮืองเมืองเบื้องบน
ผีก่อบ้านป่าผาภูคลองท้องธาร
ผู้แก่จ้าวปู่รู้ฮีตคองคล่องงาน
แม่ใหญ่หมอพ่อกว่านปกบ้านกุมเฮือน

บ้านเมืองแปงเป็นแดนแคว้นคาม
เป็นอาณานคราเฟื่องฟูคู่ค้ามาเยือน
อู่อุดมต่อปีต่อเดือน
หลายไพรีเริ่มบุกรุกราน
ขุนพลพลีชีพตนต้านทาน
คุมคุ้มภัยไพร่พลลูกเมืองสุขสันต์
ขุนปกแคว้นโดยธรรมนำคนกล่าวขาน
ขัณฑ์เขตแขวงกว้างไกลรวมใจพารา
ไทเทอดไว้พ่อขุนดังธรรมราชา
พระคือฟ้ามาเกิด คือพระเจ้าแผ่นดิน

ร้อยพันปีผ่านมีทั้งดีแลร้าย
กี่สมัยบ้านเมืองก็ยังตั้งอยู่
มหาราชากี่องค์ที่ทรงอุ้มชู
เป็นนิทานตำนานมาสู่
ดินแดนไทแห่งนี้ที่ยังร่มเย็น
รัตนะโกศกสองร้อยปี
ไทยบุรีนี้เรืองเฟื่องฟูสู่ยุคใหม่
เปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตย
แต่ฟ้าดินยังคงเวทนา
ประทานพระราชาผู้ทรงเมตตา
อุทิศกายและใจเพื่อปวงประชา
พ่ออยู่หัวผู้วางตนอยู่เคียงดิน
ทุกลมหายใจคือคนไทยทุกคน
ร่วมสุขทุกข์และภัยไม่ลืมมวลชน
พระคือฟ้ามาโปรด คือพลังแผ่นดิน


ศิลปิน  ไมค์ ภิรมย์พร
คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา


ควบคุมการผลิต โดย ธนเดช ธีรเลิศนาม
พิณ, โปงลาง, โหวด, กลอง : ธนเดช ธีรเลิศนาม
แคน, ปี่ภูไท : พงค์ธร พันธุ์ผาด

ครั้งโบราณเนิ่นนานแสนนาน

บนดินแดนแคว้นไทกว้างไกลสุดสายตา

แผ่นดินทองแห่งบูรพา

ร้อยชนเผ่าเกี่ยวดองผองคน

ถือกำเนิดอยู่รวมร่วมปน

มีบ้านเมืองน้ำนาข้าวปลามากล้น

สางก่อฟ้าก่อแสงเฮืองเมืองเบื้องบน

ผีก่อบ้านป่าผาภูคลองท้องธาร

ผู้แก่จ้าวปู่รู้ฮีตคองคล่องงาน

แม่ใหญ่หมอพ่อกว่านปกบ้านกุมเฮือน

 

บ้านเมืองแปงเป็นแดนแคว้นคาม

เป็นอาณานคราเฟื่องฟูคู่ค้ามาเยือน

อู่อุดมต่อปีต่อเดือน

หลายไพรีเริ่มบุกรุกราน

ขุนพลพลีชีพตนต้านทาน

คุมคุ้มภัยไพร่พลลูกเมืองสุขสันต์

ขุนปกแคว้นโดยธรรมนำคนกล่าวขาน

ขัณฑ์เขตแขวงกว้างไกลรวมใจพารา

ไทเทอดไว้พ่อขุนดังธรรมราชา

พระคือฟ้ามาเกิด คือพระเจ้าแผ่นดิน

 

ร้อยพันปีผ่านมีทั้งดีแลร้าย

กี่สมัยบ้านเมืองก็ยังตั้งอยู่

มหาราชากี่องค์ที่ทรงอุ้มชู

เป็นนิทานตำนานมาสู่

ดินแดนไทแห่งนี้ที่ยังร่มเย็น

 

รัตนะโกศกสองร้อยปี

ไทยบุรีนี้เรืองเฟื่องฟูสู่ยุคใหม่

เปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตย

แต่ฟ้าดินยังคงเวทนา

ประทานพระราชาผู้ทรงเมตตา

อุทิศกายและใจเพื่อปวงประชา

พ่ออยู่หัวผู้วางตนอยู่เคียงดิน

ทุกลมหายใจคือคนไทยทุกคน

ร่วมสุขทุกข์และภัยไม่ลืมมวลชน

พระคือฟ้ามาโปรด คือพลังแผ่นดิน

 

 

 


ศิลปิน ศุ บุญเลี้ยง 
คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา


ควบคุมการผลิตโดย อาจารย์ อานันท์ นาคคง

บรรเลงโดยกลุ่มศิลปินปักษ์ใต้ จากวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปี่ : ครูควน ทวนยก
ซออู้ : อ.รัชวิท มุสิการุณ
ฉิ่ง : สุพจน์ แน่นแผ่น
กลองตุ๊ก : ธงไท หนูสง
โหม่ง : นรินทร พหุรัตน์
ทับ : ณัฐสิทธิ์ สุทธิปัญญา

ครั้งโบราณเนิ่นนานแสนนาน

บนดินแดนแคว้นไทกว้างไกลสุดสายตา

แผ่นดินทองแห่งบูรพา

ร้อยชนเผ่าเกี่ยวดองผองคน

ถือกำเนิดอยู่รวมร่วมปน

มีบ้านเมืองน้ำนาข้าวปลามากล้น

สางก่อฟ้าก่อแสงเฮืองเมืองเบื้องบน

ผีก่อบ้านป่าผาภูคลองท้องธาร

ผู้แก่จ้าวปู่รู้ฮีตคองคล่องงาน

แม่ใหญ่หมอพ่อกว่านปกบ้านกุมเฮือน

 

บ้านเมืองแปงเป็นแดนแคว้นคาม

เป็นอาณานคราเฟื่องฟูคู่ค้ามาเยือน

อู่อุดมต่อปีต่อเดือน

หลายไพรีเริ่มบุกรุกราน

ขุนพลพลีชีพตนต้านทาน

คุมคุ้มภัยไพร่พลลูกเมืองสุขสันต์

ขุนปกแคว้นโดยธรรมนำคนกล่าวขาน

ขัณฑ์เขตแขวงกว้างไกลรวมใจพารา

ไทเทอดไว้พ่อขุนดังธรรมราชา

พระคือฟ้ามาเกิด คือพระเจ้าแผ่นดิน

 

ร้อยพันปีผ่านมีทั้งดีแลร้าย

กี่สมัยบ้านเมืองก็ยังตั้งอยู่

มหาราชากี่องค์ที่ทรงอุ้มชู

เป็นนิทานตำนานมาสู่

ดินแดนไทแห่งนี้ที่ยังร่มเย็น

 

รัตนะโกศกสองร้อยปี

ไทยบุรีนี้เรืองเฟื่องฟูสู่ยุคใหม่

เปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตย

แต่ฟ้าดินยังคงเวทนา

ประทานพระราชาผู้ทรงเมตตา

อุทิศกายและใจเพื่อปวงประชา

พ่ออยู่หัวผู้วางตนอยู่เคียงดิน

ทุกลมหายใจคือคนไทยทุกคน

ร่วมสุขทุกข์และภัยไม่ลืมมวลชน

พระคือฟ้ามาโปรด คือพลังแผ่นดิน

 

 

 


คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ควบคุมการผลิตโดย อาจารย์ อานันท์ นาคคง
บรรเลงโดยกลุ่มศิลปินปักษ์ใต้ จากวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปี่ : ครูควน ทวนยก
ซออู้ : อ.รัชวิท มุสิการุณ
ฉิ่ง : สุพจน์ แน่นแผ่น
กลองตุ๊ก : ธงไท หนูสง
โหม่ง : นรินทร พหุรัตน์
ทับ : ณัฐสิทธิ์ สุทธิปัญญา

ครั้งโบราณเนิ่นนานแสนนาน

บนดินแดนแคว้นไทกว้างไกลสุดสายตา

แผ่นดินทองแห่งบูรพา

ร้อยชนเผ่าเกี่ยวดองผองคน

ถือกำเนิดอยู่รวมร่วมปน

มีบ้านเมืองน้ำนาข้าวปลามากล้น

สางก่อฟ้าก่อแสงเฮืองเมืองเบื้องบน

ผีก่อบ้านป่าผาภูคลองท้องธาร

ผู้แก่จ้าวปู่รู้ฮีตคองคล่องงาน

แม่ใหญ่หมอพ่อกว่านปกบ้านกุมเฮือน

บ้านเมืองแปงเป็นแดนแคว้นคาม

เป็นอาณานคราเฟื่องฟูคู่ค้ามาเยือน

อู่อุดมต่อปีต่อเดือน

หลายไพรีเริ่มบุกรุกราน

ขุนพลพลีชีพตนต้านทาน

คุมคุ้มภัยไพร่พลลูกเมืองสุขสันต์

ขุนปกแคว้นโดยธรรมนำคนกล่าวขาน

ขัณฑ์เขตแขวงกว้างไกลรวมใจพารา

ไทเทอดไว้พ่อขุนดังธรรมราชา

พระคือฟ้ามาเกิด คือพระเจ้าแผ่นดิน

ร้อยพันปีผ่านมีทั้งดีแลร้าย

กี่สมัยบ้านเมืองก็ยังตั้งอยู่

มหาราชากี่องค์ที่ทรงอุ้มชู

เป็นนิทานตำนานมาสู่

ดินแดนไทแห่งนี้ที่ยังร่มเย็น

รัตนะโกศกสองร้อยปี

ไทยบุรีนี้เรืองเฟื่องฟูสู่ยุคใหม่

เปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตย

แต่ฟ้าดินยังคงเวทนา

ประทานพระราชาผู้ทรงเมตตา

อุทิศกายและใจเพื่อปวงประชา

พ่ออยู่หัวผู้วางตนอยู่เคียงดิน

ทุกลมหายใจคือคนไทยทุกคน

ร่วมสุขทุกข์และภัยไม่ลืมมวลชน

พระคือฟ้ามาโปรด คือพลังแผ่นดิน

 

 

 


Close [×]