กำนันสิตาย (ล้อเลียนเพลง Gangnam Style)

กำนันสิตาย , Gangnam Style , กังนัมสไตล์