เบื้องหลัง MV Love me , Touch me , Kiss me

Love me , Touch me , Kiss me , bankk , cash , clash , แบงค์ , แคลช