แฟตเฟสกรุงเทพ : Ten To Twelve

Fat fest ไตรภาค , Ten To Twelve , แฟตเฟสกรุงเทพ