อยากเล่นเป็น VJ : ฟาโฟ ภัทริตา จันทร์เพ็ญ

ฟาโฟ ภัทริตา จันทร์เพ็ญ , อยากเล่นเป็น VJ