อยากเล่นเป็น VJ : เท็ดดี้ รมิดา ศิรธารา

ม.กรุงเทพ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อยากเล่นเป็น VJ , เท็ดดี้ รมิดา ศิรธารา