อยากเล่นเป็น VJ : แชมป์ ธีรเกียรติ เพชรสุก

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปี4

อยากเล่นเป็น VJ , แชมป์ ธีรเกียรติ เพชรสุก