อยากเล่นเป็น VJ : เกียง มัทรียา ตั้งวงศธร

เคยเป็นแดนเซอร์ แกรมมี่

อยากเล่นเป็น VJ , เกียง มัทรียา ตั้งวงศธร