อยากเล่นเป็น VJ : เจน เจนจิรา ศุภณีดิส

นิเทศศาสตร์  ม.กรุงเทพ เป็นMC พิธีกร

อยากเล่นเป็น VJ , เจน เจนจิรา ศุภณีดิส