อยากเล่นเป็น VJ : ซาลีน่า ภัทรวรินทร์ สุขุมเจริญจิต

Teen Superstar

อยากเล่นเป็น VJ , ซาลีน่า ภัทรวรินทร์ สุขุมเจริญจิต