อยากเล่นเป็น VJ : ทิพ จุฑาทิพ นรินทร์

เรียนจบ และว่างงานอยู่

อยากเล่นเป็น VJ , ทิพ จุฑาทิพ นรินทร์