อยากเล่นเป็น VJ : หลิน พิชญาภา รังสรรค์สมบัติ

ม.อัสสัมชัญ  นิเทศศาสตร์ ปี4 แสดงละคร ภาพยนตร์

อยากเล่นเป็น VJ , หลิน พิชญาภา รังสรรค์สมบัติ