อยากเล่นเป็น VJ : มาร์ค สรณ์ธรรศ บัวงาม

เต้น  B-boy

อยากเล่นเป็น VJ : มาร์ค สรณ์ธรรศ บัวงาม