อยากเล่นเป็น VJ : ปิง ภควัท ศรีรัตน์

ม.กรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ ปี1 FM วาดภาพ

อยากเล่นเป็น VJ : ปิง ภควัท ศรีรัตน์