อยากเล่นเป็น VJ : โจ๊กเกอร์ สหรัฐ สร้อยสนธิ์

เพิ่งจบชั้นม.ปลาย กำลังรอศึกษาต่อ

อยากเล่นเป็น VJ , โจ๊กเกอร์ สหรัฐ สร้อยสนธิ์