อยากเล่นเป็น VJ : กิ๊ฟ ศศิธร สมหวัง

ม.ธุรกิจบัณฑิต มีความสามารถด้านกีฬา

อยากเล่นเป็น VJ , กิ๊ฟ ศศิธร สมหวัง