อยากเล่นเป็น VJ : ไอซ์ วรษมณ ชูสุวรรณ

ม.กรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ เป็น VJ ไทย สเตชั่น

อยากเล่นเป็น VJ , ไอซ์ วรษมณ ชูสุวรรณ