อยากเล่นเป็น VJ : ปาล์ม สิร์ดาภัทร์ ประมวลรัตน์

จบป.ตรี จิตวิทยาองค์กร ม. ราชภัฏ เชียงใหม่ MC / Pretty / พิธีกรรายการ Hang Out

อยากเล่นเป็น VJ , ปาล์ม สิร์ดาภัทร์ ประมวลรัตน์