อยากเล่นเป็น VJ : ตาล อโนชา ศรีสะอาด

ปี 4 บัญชีฯ ม.เกษตรศาสตร์ เข้ารอบ 18 คน นางสาวไทย ปี 51

อยากเล่นเป็น VJ , ตาล อโนชา ศรีสะอาด