อยากเล่นเป็น VJ : กาป๋องแป้ง สิรินยา เนาวกูล

จบ ป.ตรี  นิเทศ ม.กรุงเทพ / ต่อโท  ศิลปศาสตร์ ม. รามคำแหง

อยากเล่นเป็น VJ , กาป๋องแป้ง สิรินยา เนาวกูล